KOKYBĖS POLITIKA


 • UAB „Compotexa ” sėkmingai vykdo  sanitarinių įrenginių didmeninę prekybą, virtuvės plautuvių ir vonios praustuvų projektavimą.

   

  Tikslai:


  • gerinti klientų aptarnavimą, diegiant šiuolaikines technologijas;
  • numatyti klientų poreikius ir įgyvendinti jų lūkesčius;
  • būti patikimu didmeninės prekybos paslaugų teikėju ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje;
  • tapti gerai žinoma didmeninės prekybos lydere Lietuvoje;
  • suburti stiprią pirkimo ir pardavimo vadybininkų komandą.

   

  Strateginės užduotys:


  • nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus;
  • sistemingai kelti visų darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybines iniciatyvas bei sąmoningumą;
  • kiekvieno darbuotojo darbo indėlį vertinti pagal pasiektus darbo rezultatus;
  • organizacijoje sukurti tokią darbo aplinką, kuri motyvuotų darbuotojus, skatintų jų profesionalumą, kūrybinį mąstymą, darbštumą ir komandinį darbą.

   

  Vadovybė įsipareigoja:


  • kasmet parengti organizacijos matuojamus kokybės tikslus ir sudaryti sąlygas jų įgyvendinimui;
  • aprūpinti darbuotojus reikalingiausiomis darbo priemonėmis;
  • pandemijos metu užtikrinti darbuotojų saugumą ir sveikatą darbe;
  • kokybės politiką paskleisti organizacijoje, kad visi darbuotojai turėtų galimybę su ja susipažinti ir vadovautis jos nuostatomis savo darbe;
  • kokybės politiką paskelbti tinklalapyje, kad ji būtų prieinama suinteresuotosioms šalims;
  • kasmet peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat atitiktų kokybės vadybos sistemai keliamus reikalavimus.

   

  UAB "Compotexa" veikla  vystoma atsižvelgiant į LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimu nuo 2021-02-15 dienos.